Đối tượng áp dụng thanh toán trả góp Shopee

Áp dụng cho tất cả các khách hàng có thẻ tín dụng thuộc danh sách các ngân hàng tham gia chương trình trả góp lãi suất 0% của Shopee

Ngân hàng tham gia chương trình trả góp Shopee
Ngân hàng tham gia chương trình trả góp Shopee

Kỳ hạn thanh toán trả góp Shopee

3,6,12,24 tháng(Tuỳ ngân hàng)

Điều kiện áp dụng thanh toán trả góp Shopee

Áp dụng cho các đơn hàng thoả mãn đồng thời 3 điểu kiện sau:

  1. Mua duy nhất 01 sản phẩm có hiển thị “0% trả góp”
  2. Giá trị thanh toán cuối cùng từ 3 triệu đồng trở lên
  3. Phương thức thanh toán là Trả góp bằng thẻ tín dụng

Nguồn tham khảo

  1. Shopee
  2. Hỗ trợ Shopee
  3. Trả góp Shopee trên Google