Ngày thành lập
Người sáng lập
Lĩnh vực hoạt động
Trụ sở chính
Trang web

Các dòng sản phẩm

Công ty con

Danh sách công ty con/thương hiệu con

Logo Nutella

Logo Nutella
Logo Nutella

Logo Nutella vector

Tải logo biểu tượng của Nutella được định dạng file vector như: CDR (CorelDraw), AI (Illustrator), EPS, SVG…tại đây

Logo Nutella png không nền

Logo Nutella png

Tải hình ảnh logo Nutella được định dạng file png không nền tại đây

Nguồn tham khảo: