Ngày thành lập
Người sáng lập
Lĩnh vực hoạt động
Trụ sở chính
Trang web

Các dòng sản phẩm

Công ty con

Danh sách công ty con/thương hiệu con

Logo LVMH

Logo LVMH
Logo LVMH

Logo LVMH vector

Tải logo biểu tượng của LVMH được định dạng file vector như: CDR (CorelDraw), AI (Illustrator), EPS, SVG…tại đây

Logo LVMH png không nền

Logo LVMH png

Tải hình ảnh logo LVMH được định dạng file png không nền tại đây

Nguồn tham khảo: