Ngày thành lập
Người sáng lập
Lĩnh vực hoạt động
Trụ sở chính
Trang web

Các dòng sản phẩm

Công ty con

Danh sách công ty con/thương hiệu con

Logo DUCKY

Logo DUCKY
Logo DUCKY

Logo DUCKY vector

Tải logo biểu tượng của DUCKY được định dạng file vector như: CDR (CorelDraw), AI (Illustrator), EPS, SVG…tại đây

Logo DUCKY png không nền

Logo DUCKY png

Tải hình ảnh logo DUCKY được định dạng file png không nền tại đây

Nguồn tham khảo: