Game online

Game offline

Game mobile

LMHT

Liên quân

Free Fire

Genshin Impact

Valorant

thử mã giảm giá
mua hàng online
thử thời trang
thử nấu ăn
thử decor

Trang chủ / Game / Loạn Chiến Mobile / Ngọc

Ngọc Loạn Chiến Mobile: Cách sử dụng hiệu quả cho từng tướng

ngọc loạn chiến mobile

Ngọc Loạn Chiến Mobile giúp tăng các chỉ số của tướng, giúp tướng của bạn mạnh hơn. Có tất cả 138 loại ngọc trong game Loạn Chiến Mobile và được chia làm 3 nhóm theo màu sắc: ngọc đỏ, ngọc lục, ngọc lam, mỗi nhóm ngọc lại được phân cấp từ 1 đến 5. Mỗi loại ngọc lại cộng một đến hai chỉ số khác nhau, và có mức cộng khác nhau. Bài viết này của Thử VN sẽ giới thiệu thông tin chi tiết về các loại ngọc và cách sử dụng chúng để đạt hiệu quả cao nhất

Danh sách các loại ngọc Loạn Chiên Mobile

Ngọc đỏ Loạn Chiến Mobile

Ngọc đỏ cấp 1

ngọc đỏ cấp 1 bền bỉ ngọc loạn chiến mobileBền bỉ Máu +5.6

ngọc đỏ cấp 1 trị liệu ngọc loạn chiến mobileTrị liệu Hồi Máu +0.2

ngọc đỏ cấp 1 tường sắt ngọc loạn chiến mobileTường sắt Giáp +1.05

ngọc đỏ cấp 1 cường lực ngọc loạn chiến mobileCường lực Sức mạnh +0.2

ngọc đỏ cấp 1 huyết nhãn ngọc loạn chiến mobileHuyết nhãn Sát thương +0.2, Hút máu +0.2%

ngọc đỏ cấp 1 khát máu ngọc loạn chiến mobileKhát máu Tốc đánh +0.27, Hút máu +0.2%

ngọc đỏ cấp 1 dũng trí ngọc loạn chiến mobileDũng trí ST bổ trợ +0.14, Hút máu phép +0.2%

ngọc đỏ cấp 1 phép máu ngọc loạn chiến mobilePhép máu Năng lượng +1.75, Hút máu phép +0.2%

ngọc đỏ cấp 1 cướp đoạt ngọc loạn chiến mobileCướp đoạt Xuyên giáp +0.1%, Xuyên kháng phép +0.1%

Ngọc đỏ cấp 2

ngọc đỏ cấp 2 bền bỉ ngọc loạn chiến mobileBền bỉ

ngọc đỏ cấp 2 trị liệu ngọc loạn chiến mobileTrị liệu

ngọc đỏ cấp 2 tường sắt ngọc loạn chiến mobileTường sắt

ngọc đỏ cấp 2 cường lực ngọc loạn chiến mobileCường lực

ngọc đỏ cấp 2 huyết nhãn ngọc loạn chiến mobileHuyết nhãn

ngọc đỏ cấp 2 khát máu ngọc loạn chiến mobileKhát máu

ngọc đỏ cấp 2 dũng trí ngọc loạn chiến mobileDũng trí

ngọc đỏ cấp 2 phép máu ngọc loạn chiến mobilePhép máu

ngọc đỏ cấp 2 cướp đoạt ngọc loạn chiến mobileCướp đoạt

Ngọc đỏ cấp 3

ngọc đỏ cấp 3 bền bỉ ngọc loạn chiến mobileBền bỉ

ngọc đỏ cấp 3 trị liệu ngọc loạn chiến mobileTrị liệu

ngọc đỏ cấp 3 tường sắt ngọc loạn chiến mobileTường sắt

ngọc đỏ cấp 3 cường lực ngọc loạn chiến mobileCường lực

ngọc đỏ cấp 3 huyết nhãn ngọc loạn chiến mobileHuyết nhãn

ngọc đỏ cấp 3 khát máu ngọc loạn chiến mobileKhát máu

ngọc đỏ cấp 3 dũng trí ngọc loạn chiến mobileDũng trí

ngọc đỏ cấp 3 phép máu ngọc loạn chiến mobilePhép máu

ngọc đỏ cấp 3 cướp đoạt ngọc loạn chiến mobileCướp đoạt

Ngọc đỏ cấp 4

ngọc đỏ cấp 4 bền bỉ ngọc loạn chiến mobileBền bỉ

ngọc đỏ cấp 4 trị liệu ngọc loạn chiến mobileTrị liệu

ngọc đỏ cấp 4 tường sắt ngọc loạn chiến mobileTường sắt

ngọc đỏ cấp 4 cường lực ngọc loạn chiến mobileCường lực

ngọc đỏ cấp 4 huyết nhãn ngọc loạn chiến mobileHuyết nhãn

ngọc đỏ cấp 4 dũng trí ngọc loạn chiến mobileKhát máu

ngọc đỏ cấp 4 dũng trí ngọc loạn chiến mobileDũng trí

ngọc đỏ cấp 4 phép máu ngọc loạn chiến mobilePhép máu

ngọc đỏ cấp 4 cướp đoạt ngọc loạn chiến mobileCướp đoạt

Ngọc đỏ cấp 5

ngọc đỏ cấp 5 bền bỉ ngọc loạn chiến mobileBền bỉ: Máu +16

ngọc đỏ cấp 4 trị liệu ngọc loạn chiến mobileTrị liệu: Hồi máu +0.56

ngọc đỏ cấp 4 tường sắt ngọc loạn chiến mobileTường sắt: Giáp +3

ngọc đỏ cấp 4 cường lực ngọc loạn chiến mobileCường lực: Sức mạnh +0.56

ngọc đỏ cấp 4 huyết nhãn ngọc loạn chiến mobileHuyết nhãn: Sát thương +0.56, Hút máu +0.6%

ngọc đỏ cấp 4 khát máu ngọc loạn chiến mobileKhát máu: Tốc đánh +0.78, Hút máu +0.6%

ngọc đỏ cấp 4 dũng trí ngọc loạn chiến mobileDũng trí: ST bổ trợ +0.4, Hút máu phép +0.5%

ngọc đỏ cấp 4 phép máu ngọc loạn chiến mobilePhép máu: Năng lượng +5, Hút máu phép +0.5%

ngọc đỏ cấp 4 cướp đoạt ngọc loạn chiến mobileCướp đoạt: Xuyên giáp +0.5%, Xuyên kháng phép +0.5%

Ngọc lục Loạn Chiến Mobile

Ngọc lục cấp 1

ngọc lục cấp 1 cao cấp kích ngọc loạn chiến mobileCao cấp kích

ngọc lục cấp 1 cơ trí ngọc loạn chiến mobileCơ trí

ngọc lục cấp 1 cứu viện ngọc loạn chiến mobileCứu viện

ngọc lục cấp 1 linh trụ ngọc loạn chiến mobileLinh trụ

ngọc lục cấp 1 nhanh nhạy ngọc loạn chiến mobileNhanh nhạy

ngọc lục cấp 1 né tránh ngọc loạn chiến mobileNé tránh

ngọc lục cấp 1 phấn chấn ngọc loạn chiến mobilePhấn chấn

ngọc lục cấp 1 sắc bén ngọc loạn chiến mobileSắc bén

ngọc lục cấp 1 vô hạn ngọc loạn chiến mobileVô hạn

Ngọc lục cấp 2

ngọc lục cấp 2 cao cấp kích ngọc loạn chiến mobileCao cấp kích

ngọc lục cấp 2 cơ trí ngọc loạn chiến mobileCơ trí

ngọc lục cấp 2 cứu viện ngọc loạn chiến mobileCứu viện

ngọc lục cấp 2 linh trụ ngọc loạn chiến mobileLinh trụ

ngọc lục cấp 2 nhanh nhạy ngọc loạn chiến mobileNhanh nhạy

ngọc lục cấp 2 né tránh ngọc loạn chiến mobileNé tránh

ngọc lục cấp 2 phấn chấn ngọc loạn chiến mobilePhấn chấn

ngọc lục cấp 2 sắc bén ngọc loạn chiến mobileSắc bén

ngọc lục cấp 2 vô hạn ngọc loạn chiến mobileVô hạn

Ngọc lục cấp 3

ngọc lục cấp 3 cao cấp kích ngọc loạn chiến mobileCao cấp kích

ngọc lục cấp 3 cơ trí ngọc loạn chiến mobileCơ trí

ngọc lục cấp 3 cứu viện ngọc loạn chiến mobileCứu viện

ngọc lục cấp 3 linh trụ ngọc loạn chiến mobileLinh trụ

ngọc lục cấp 3 nhanh nhạy ngọc loạn chiến mobileNhanh nhạy

ngọc lục cấp 3 né tránh ngọc loạn chiến mobileNé tránh

ngọc lục cấp 3 phấn chấn ngọc loạn chiến mobilePhấn chấn

ngọc lục cấp 3 sắc bén ngọc loạn chiến mobileSắc bén

ngọc lục cấp 3 vô hạn ngọc loạn chiến mobileVô hạn

Ngọc lục cấp 4

ngọc lục cấp 4 cao cấp kích ngọc loạn chiến mobileCao cấp kích

ngọc lục cấp 4 cơ trí ngọc loạn chiến mobileCơ trí

ngọc lục cấp 4 cứu viện ngọc loạn chiến mobileCứu viện

ngọc lục cấp 4 linh trụ ngọc loạn chiến mobileLinh trụ

ngọc lục cấp 4 nhanh nhạy ngọc loạn chiến mobileNhanh nhạy

ngọc lục cấp 4 né tránh ngọc loạn chiến mobileNé tránh

ngọc lục cấp 4 phấn chấn ngọc loạn chiến mobilePhấn chấn

ngọc lục cấp 4 sắc bén ngọc loạn chiến mobileSắc bén

ngọc lục cấp 4 vô hạn ngọc loạn chiến mobileVô hạn

Ngọc lục cấp 5

ngọc lục cấp 5 cao cấp kích ngọc loạn chiến mobileCao cấp kích: Sát thương +0.78, Xuyên giáp +0.6%

ngọc lục cấp 5 cơ trí ngọc loạn chiến mobileCơ trí: Sát thương phép +0.4, Thời gian hồi chiêu +0.6%

ngọc lục cấp 5 cứu viện ngọc loạn chiến mobileCứu viện: Máu +5.6, Tốc chạy +4.45

ngọc lục cấp 5 linh trụ ngọc loạn chiến mobileLinh trụ: Giáp +1.12, Tốc chạy +4.45

ngọc lục cấp 5 nhanh nhạy ngọc loạn chiến mobileNhanh nhạy: Nhanh nhẹn +0.78

ngọc lục cấp 5 né tránh ngọc loạn chiến mobileNé tránh: Tỉ lệ né +0.78%

ngọc lục cấp 5 phấn chấn ngọc loạn chiến mobilePhấn chấn: Tốc đánh +2

ngọc lục cấp 5 sắc bén ngọc loạn chiến mobileSắc bén: Sát thương +1.5

ngọc lục cấp 5 vô hạn ngọc loạn chiến mobileVô hạn: Năng Lượng +5, Thời gian hồi chiêu +0.6%

Ngọc lam Loạn Chiến Mobile

Ngọc lam cấp 1

ngọc lam cấp 1 phép bí ẩn ngọc loạn chiến mobilePhép bí ẩn

ngọc lam cấp 1 thiền ngọc loạn chiến mobileThiền

ngọc lam cấp 1 sức mạnh phép ngọc loạn chiến mobileSức mạnh phép

ngọc lam cấp 1 trí lực ngọc loạn chiến mobileTrí lực

ngọc lam cấp 1 rào chắn ngọc loạn chiến mobileRào chắn

ngọc lam cấp 1 ma chướng ngọc loạn chiến mobileMa chướng

ngọc lam cấp 1 cuồng bạo ngọc loạn chiến mobileCuồng bạo

ngọc lam cấp 1 hung bạo ngọc loạn chiến mobileHung bạo

ngọc lam cấp 1 yêu thuật ngọc loạn chiến mobileYêu thuật

Ngọc lam cấp 2

ngọc lam cấp 2 phép bí ẩn ngọc loạn chiến mobilePhép bí ẩn

ngọc lam cấp 2 thiền ngọc loạn chiến mobileThiền

ngọc lam cấp 2 sức mạnh phép ngọc loạn chiến mobileSức mạnh phép

ngọc lam cấp 2 trí lực ngọc loạn chiến mobileTrí lực

ngọc lam cấp 2 rào chắn ngọc loạn chiến mobileRào chắn

ngọc lam cấp 2 ma chướng ngọc loạn chiến mobileMa chướng

ngọc lam cấp 2 cuồng bạo ngọc loạn chiến mobileCuồng bạo

ngọc lam cấp 2 hung bạo ngọc loạn chiến mobileHung bạo

ngọc lam cấp 2 yêu thuật ngọc loạn chiến mobileYêu thuật

Ngọc lam cấp 3

ngọc lam cấp 3 phép bí ẩn ngọc loạn chiến mobilePhép bí ẩn

ngọc lam cấp 3 thiền ngọc loạn chiến mobileThiền

ngọc lam cấp 3 sức mạnh phép ngọc loạn chiến mobileSức mạnh phép

ngọc lam cấp 3 trí lực ngọc loạn chiến mobileTrí lực

ngọc lam cấp 3 rào chắn ngọc loạn chiến mobileRào chắn

ngọc lam cấp 3 ma chướng ngọc loạn chiến mobileMa chướng

ngọc lam cấp 3 cuồng bạo ngọc loạn chiến mobileCuồng bạo

ngọc lam cấp 3 hung bạo ngọc loạn chiến mobileHung bạo

ngọc lam cấp 3 yêu thuật ngọc loạn chiến mobileYêu thuật

Ngọc lam cấp 4

ngọc lam cấp 4 phép bí ẩn ngọc loạn chiến mobilePhép bí ẩn

ngọc lam cấp 4 thiền ngọc loạn chiến mobileThiền

ngọc lam cấp 4 sức mạnh phép ngọc loạn chiến mobileSức mạnh phép

ngọc lam cấp 4 trí lực ngọc loạn chiến mobileTrí lực

ngọc lam cấp 4 rào chắn ngọc loạn chiến mobileRào chắn

ngọc lam cấp 4 ma chướng ngọc loạn chiến mobileMa chướng

ngọc lam cấp 4 cuồng bạo ngọc loạn chiến mobileCuồng bạo

ngọc lam cấp 4 hung bạo ngọc loạn chiến mobileHung bạo

ngọc lam cấp 4 yêu thuật ngọc loạn chiến mobileYêu thuật

Ngọc lam cấp 5

ngọc lam cấp 5 phép bí ẩn ngọc loạn chiến mobilePhép bí ẩn: Năng lượng +20

ngọc lam cấp 5 thiền ngọc loạn chiến mobileThiền: Hồi năng lượng +1.12

ngọc lam cấp 5 sức mạnh phép ngọc loạn chiến mobileSức mạnh phép: Sức mạnh phép +1.5

ngọc lam cấp 5 trí lực ngọc loạn chiến mobileTrí lực: Trí lực +1

ngọc lam cấp 5 rào chắn ngọc loạn chiến mobileRào chắn: Giáp +1.12, Kháng phép +0.78

ngọc lam cấp 5 ma chướng ngọc loạn chiến mobileMa chướng: Máu +6.7, Kháng phép +0.78

ngọc lam cấp 5 cuồng bạo ngọc loạn chiến mobileCuồng bạo: Tốc đánh +0.89, Tỉ lệ bạo kích +0.2%

ngọc lam cấp 5 hung bạo ngọc loạn chiến mobileHung bạo: Sát thương +0.56, Tỉ lệ bạo kích +0.2%

ngọc lam cấp 5 yêu thuật ngọc loạn chiến mobileYêu thuật: Sức mạnh phép +0.56, Xuyên kháng phép +0.6%

Kỹ năng ngọc Loạn Chiến Mobile

ăn thịt (sơ cấp) kỹ năng ngọc loạn chiến mobileĂn thịt (Sơ cấp)

Hồi 10% năng lượng còn lại của lính hoặc quái rừng khi tiêu diệt chúng.

ăn thịt (cao cấp) kỹ năng ngọc loạn chiến mobileĂn thịt (Cao cấp)

Hồi 10% năng lượng còn lại của lính hoặc quái rừng khi tiêu diệt chúng. Hồi 50% năng lượng còn lại khi tiêu diệt tướng (thấp nhất 200).

sinh tử (sơ cấp) kỹ năng ngọc loạn chiến mobileSinh tử (Sơ cấp)

Giảm 15% thời gian hồi sinh.

sinh tử (cao cấp) kỹ năng ngọc loạn chiến mobileSinh tử (Cao cấp)

Giảm 15% thời gian hồi sinh. Hồi 5% máu tối đa của bạn và 200 năng lượng cho đồng đội trong phạm vị 1000 khi bạn chết, hồi 150 máu trong 5 giây (hiệu ứng không cộng dồn).

đến và đi (sơ cấp) kỹ năng ngọc loạn chiến mobileĐến và đi (sơ cấp)

Giảm thời gian vận kỹ năng dịch chuyển đi 1 giây.

đến và đi (cao cấp) kỹ năng ngọc loạn chiến mobileĐến và đi (cao cấp)

Giảm thời gian vận kỹ năng dịch chuyển đi 1 giây. Khả năng dịch chuyển đến đơn vị đồng minh.

Nội dung chính:

Bài viết về Loạn Chiến Mobile

 • Bản đồ Loạn Chiến Mobile: Sinh tồn, Trận chiến 3 phe, Thung lũng chiến

  Bản đồ Loạn Chiến Mobile: Sinh tồn, Trận chiến 3 phe, Thung lũng chiến

  Bản đồ Loạn Chiến Mobile gồm có: bản đồ 5vs5 truyền thống, bản đồ sinh tồn, bản đồ trận chiến 3 phe, bản đồ thung lũng chiến. Cùng Thử VN tìm hiểu các đặc điểm vị trí và mẹo khi chơi các loại bản đồ này trong bài viết này nhé

 • Ngọc Loạn Chiến Mobile: Cách sử dụng hiệu quả cho từng tướng

  Ngọc Loạn Chiến Mobile: Cách sử dụng hiệu quả cho từng tướng

  Ngọc Loạn Chiến Mobile giúp tăng các chỉ số của tướng, giúp tướng của bạn mạnh hơn. Có tất cả 138 loại ngọc trong game Loạn Chiến Mobile và được chia làm 3 nhóm theo màu sắc: ngọc đỏ, ngọc lục, ngọc lam, mỗi nhóm ngọc lại được phân cấp từ 1 đến 5. Mỗi loại ngọc lại cộng một đến hai chỉ số khác nhau, và có mức cộng khác nhau. Bài viết này của Thử VN sẽ giới thiệu thông tin chi tiết về các loại ngọc và cách sử dụng chúng để đạt hiệu quả cao nhất

 • 100+ Trang bị Loạn Chiến Mobile: Thông tin chi tiết và cách sử dụng hiệu quả cho từng vị tướng

  100+ Trang bị Loạn Chiến Mobile: Thông tin chi tiết và cách sử dụng hiệu quả cho từng vị tướng

  Trang bị Loạn Chiến Mobile giúp tăng các chỉ số của tướng như máu, sát thương phép, sát thương vật lý, hiệu ứng không chế… giúp tướng của bạn mạnh hơn. Có tất cả 100 loại trang bị trong game Loạn Chiến Mobile và được chia làm 3 nhóm theo công năng: tấn công, phòng thủ, đa dụng. Mỗi loại trang bị lại có thuộc tính và nội tại khác nhau, cộng các chỉ số khác nhau Bài viết này của Thử VN sẽ giới thiệu thông tin chi tiết về các loại trang bị và cách sử dụng chúng để đạt hiệu quả cao nhất cho từng vị tướng

 • Tư Mã Ý Loạn Chiến Mobile: Cách lên đồ, kỹ năng, Skill tướng Tư Mã Ý

  Tư Mã Ý Loạn Chiến Mobile: Cách lên đồ, kỹ năng, Skill tướng Tư Mã Ý

  Tư Mã Ý Loạn Chiến Mobile là một tướng Loạn Chiến Mobile dễ chơi với thuộc tính Trí lực và chất tướng đánh xa. Trong bài viết này, Thử VN sẽ hướng dẫn cách chơi, cách lên đồ và mẹo sử dụng kỹ năng giúp bạn dễ dàng làm quen với vị tướng này