Lazada Mall hay LazMall là gian hàng chính hãng được bán bởi chính chủ nhãn hàng hay đại lý ủy quyền trên Lazada với các chính sách ưu đãi đặc biệt

Có thể nhận biết sản phẩm của LazMall bằng biểu tượng LazMall trên trang sản phẩm và trang danh mục sản phẩm của 1 sản phẩm cụ thể

Nhận diện Lazmall Lazada
Nhận diện Lazmall Lazada

Gian Hàng Flagship

Gian Hàng Flagship (Flagship Store) là gian hàng của các thương hiệu và nhà bán lẻ được tuyển chọn

Các gian hàng này thường gắn chữ LazMall Gian hàng chính hãng

Lazada Mall gian hàng chính hãng
Lazada Mall gian hàng chính hãng

Gian Hàng Được Ủy Quyền

Gian Hàng Được Ủy Quyền (Authorised Store) là gian hàng của đối tác hoặc nhà phân phối chính thức của một hoặc nhiều Nhãn Hàng cụ thể.

Lazada mall gian hàng phân phối chính hãng
Lazada mall gian hàng phân phối chính hãng

Gian Hàng Được Chứng Nhận là gì?

Gian Hàng Được Chứng Nhận (Verified Store) là gian hàng được chứng nhận là đại lý phân phối của một hoặc nhiều Nhãn Hàng cụ thể.

Lazada Mall Lazmall đại lý ủy quyền
Lazada Mall Lzmall đại lý ủy quyền

Nguồn tham khảo:

  1. Lazada
  2. Hỗ trợ Lazada
  3. Lazmall
  4. LazMall trên Google
  5. Lazada Mall trên Google