Công nghệ

Thử Công nghệ – Chuyên trang kiến thức đời sống số

Kiến thức cơ bản về công nghệ cho người mới bắt đầu

Xem thêm

Công nghệ là gì

Công nghệ (tiếng Anh: technology) là sự phát minh, sự thay đổi, việc sử dụng, và kiến thức về các công cụ, máy móc, kỹ thuật, kỹ năng nghề nghiệp, hệ thống, và phương pháp tổ chức, nhằm giải quyết một vấn đề, cải tiến một giải pháp đã tồn tại, đạt một mục đích, hay thực hiện một chức năng cụ thể đòi hỏi hàm lượng chất xám cao

Phần cứng

Phần mềm

Internet

Thử VN
Logo
So sánh
  • Total (0)
So sánh
0