Review

Mã giảm giá

Làm đẹp

Thời trang

Nấu ăn

Decor

Công nghệ

Xe

Game

Phim

Nhạc

thử mã giảm giá
mua hàng online
thử thời trang
thử nấu ăn
thử decor

Trang chủ / Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật của Thử VN – Privacy Policy

chính sách bảo mật

Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi luôn tôn trọng và cam kết bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Xin vui lòng đọc bản “Chính sách bảo mật” dưới đây của Thử VN để biết thêm chi tiết

Chuyên mục

Thử VN và các sản phẩm liên quan trên không gian mạng như: Facebook ; Tiktok; Youtube ; Instagram… (gọi chung là “Thử VN”) là một phần của thương hiệu Thử VN, được sở hữu và điều hành bởi DoBi Team. Việc truy cập và sử dụng Thử VN phải tuân theo các điều khoản và điều kiện sử dụng này (“Điều khoản Sử dụng”).

Thỏa thuận sử dụng

Bạn chỉ có thể sử dụng Thử VN một cách hợp pháp theo quy định của chính quyền sở tại và tuân theo các Điều khoản và chính sách của chúng tôi.

Với việc sử dụng dịch vụ và sản phẩm của Thử VN, bạn chấp nhận chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với tất cả mọi vấn đề phát sinh(nếu có).

Điều khoản về Quyền sửa đổi

Chúng tôi có quyền thay đổi bất kỳ nội dung của Thử VN và các Điều khoản Sử dụng này bất kỳ lúc nào. Bạn nên kiểm tra thông tin này thường xuyên. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi xuất hiện. Việc bạn tiếp tục sử dụng Thử VN có nghĩa là bạn đồng ý và chấp nhận các thay đổi.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Nội dung của Thử VN chỉ dành cho mục đích thông tin. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất kỳ hành vi hoặc vấn đề phát sinh(nếu có) khi bạn sử dụng Thử VN

Nội dung không nhằm mục đích thay thế cho khuyến cáo,  chẩn đoán hoặc điều trị y tế chuyên nghiệp. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các vấn đề sức khỏe, chúng tôi đề nghị bạn  tìm kiếm lời khuyên từ bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ y tế có trình độ y khoa khác. Nếu bạn nghĩ rằng bạn cần phải được hỗ trợ y tế, hãy gọi cho bác sĩ hoặc cơ quan chuyên trách ngay lập tức. 

Thử VN không khuyến nghị hoặc xác nhận bất kỳ nghiên cứu, nhận định, sản phẩm, thủ tục, ý kiến ​​hoặc thông tin khác có thể được đề cập trong Thử VN. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm với việc sử dụng  bất kỳ thông tin nào được cung cấp bởi Thử VN, nhân viên của Thử VN…

Điều khoản về Sở hữu trí tuệ

Các tài liệu được sử dụng và hiển thị trên Thử VN, bao gồm: văn bản, phần mềm, ảnh, đồ họa, hình minh họa và tác phẩm nghệ thuật, video, âm nhạc, âm thanh, tên, biểu trưng, ​​nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ… là tài sản của Thử VN và được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu và các luật định khác. 

Bất kỳ nội dung nào như vậy chỉ có thể được sử dụng cho mục đích cá nhân mang giá trị tích cực cho cộng đồng mà không thương mại hóa. Bạn đồng ý không: sửa đổi, tái sản xuất, phân phối, phổ biến, bán, xuất bản, phát sóng … mà không có sự cho phép bằng văn bản của Thử VN. Thử VN có thể cấp cho bạn giấy phép cá nhân ( không thể sửa đổi, không thể chuyển nhượng, không thương mại hóa) và nó có thể bị thu hồi mà không cần bất cứ lý do nào.

Điều khoản về Phản hồi yêu cầu

Bằng sự chuyên nghiệp của mình chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi tất cả các yêu cầu, thắc mắc, đóng góp/hành vi… của bạn, và xem đó là động lực tạo ra trân phẩm vì cộng đồng. Nhưng, chúng tôi không có nghĩa vụ và bạn không nên mong đợi chúng tôi xem xét tất cả bình luận, yêu cầu, câu hỏi… trên Thử VN của chúng tôi

Cộng tác viên của chúng tôi

Thử VN tìm kiếm các nhà cung cấp nội dung trong các vấn đề cụ thể dựa trên các căn cứ đánh giá của Hội đồng quản trị. Tuy nhiên, Thử VN không đảm bảo rằng bất kỳ cộng tác viên nào cũng đạt được bất kỳ trình độ chuyên môn hoặc kiến ​​thức cụ thể nào hoặc có bất kỳ bằng cấp hoặc chứng chỉ cụ thể nào về chủ đề liên quan đến đóng góp/hành vi của họ. Bạn phải hiểu rằng chúng tôi dựa vào thông tin mà họ cung cấp cho chúng tôi và chúng tôi không có nghĩa vụ phải xác minh độc lập hoặc cố gắng xác nhận bất kỳ thông tin nào họ cung cấp, cũng như bằng cấp hoặc chứng chỉ của họ. Thử VN cũng không có nghĩa vụ giám sát hoặc nghiên cứu độc lập hoặc xác minh tất cả nội dung họ đóng góp/hành vi, ngay cả khi họ được coi là chuyên gia.

Điều khoản Giám sát và Thực thi

Chúng tôi có quyền:

 1. Xóa hoặc từ chối đăng bất kỳ đóng góp/hành vi nào của Người dùng theo quyết định riêng của chúng tôi.
 2. Thực hiện bất kỳ hành động nào đối với bất kỳ đóng góp/hành vi của người dùng nào mà chúng tôi cho là cần thiết hoặc thích hợp theo quyết định riêng của chúng tôi, bao gồm cả nếu chúng tôi tin rằng đóng góp/hành vi của người dùng đó vi phạm Điều khoản sử dụng, bao gồm các tiêu chuẩn nội dung bên dưới, vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền nào khác của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức, đe dọa sự an toàn cá nhân của người dùng Thử VN hoặc của công chúng hoặc có thể tạo ra trách nhiệm pháp lý cho Công ty.
 3. Tiết lộ danh tính của bạn hoặc thông tin khác về bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào cho rằng tài liệu do bạn đăng vi phạm quyền của họ, bao gồm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư của họ.
 4. Thực hiện hành động pháp lý thích hợp, bao gồm nhưng không giới hạn, chuyển đến cơ quan thực thi pháp luật, đối với bất kỳ việc sử dụng bất hợp pháp hoặc trái phép Thử VN.
 5. Chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc một phần của Thử VN vì bất kỳ lý do nào
 6. Chúng tôi có quyền hợp tác đầy đủ với bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật hoặc lệnh tòa yêu cầu hoặc chỉ đạo chúng tôi tiết lộ danh tính hoặc thông tin khác liên quan đến bất kỳ ai đăng bất kỳ tài liệu nào trên hoặc thông qua Thử VN. 
 7. Miễn trừ trách nhiệm. Chúng tôi không thể và không cam kết xem xét tất cả tài liệu trước khi nó được đăng trên Thử VN, và không thể đảm bảo loại bỏ nhanh chóng tài liệu bị phản đối sau khi nó đã được đăng. Theo đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động hoặc không hành động nào liên quan đến việc truyền tải, liên lạc hoặc nội dung được cung cấp bởi bất kỳ người dùng hoặc bên thứ ba nào. Chúng tôi không có trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm với bất kỳ ai về việc thực hiện hoặc không hiệu quả các hoạt động được mô tả trong phần này.

Tiêu chuẩn nội dung

Nội dung Các tiêu chuẩn nội dung này áp dụng cho tất cả các đóng góp/hành vi của người dùng và việc sử dụng Dịch vụ tương tác. Toàn bộ đóng góp/hành vi của Người dùng phải tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành của chính quyền địa phương và quốc tế. Đóng góp/hành vi của Người dùng không được:

 • Chứa bất kỳ tài liệu nào phỉ báng, tục tĩu, khiếm nhã, lăng mạ, xúc phạm, quấy rối, bạo lực, thù hận, kích động hoặc có thể bị phản đối.
 • Quảng bá tài liệu khiêu dâm, bạo lực hoặc phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, khuyết tật, khuynh hướng tình dục hoặc tuổi tác.
 • Vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc sở hữu trí tuệ khác hoặc các quyền khác của bất kỳ người nào khác.
 • Vi phạm quyền hợp pháp (bao gồm quyền công khai và quyền riêng tư) của người khác hoặc chứa bất kỳ tài liệu nào có thể phát sinh trách nhiệm dân sự hoặc hình sự theo luật hoặc quy định hiện hành hoặc có thể mâu thuẫn với Điều khoản sử dụng này và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi .
 • Có khả năng lừa dối bất kỳ người nào.
 • Thúc đẩy bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào hoặc ủng hộ, thúc đẩy hoặc hỗ trợ bất kỳ hành động bất hợp pháp nào.
 • Gây khó chịu, bất tiện hoặc lo lắng không cần thiết hoặc có khả năng khó chịu, quấy rối, xấu hổ, báo động hoặc làm phiền bất kỳ người nào khác.
 • Mạo danh bất kỳ người nào hoặc xuyên tạc danh tính hoặc mối quan hệ của bạn với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.
 • Thúc đẩy các hoạt động thương mại hoặc bán hàng, chẳng hạn như các cuộc thi, rút ​​thăm trúng thưởng và các khuyến mãi bán hàng khác, hàng đổi hàng hoặc quảng cáo.
 • Tạo ấn tượng rằng chúng xuất phát từ hoặc được xác nhận bởi chúng tôi hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác, nếu đó không phải là trường hợp.

Liên kết, Quảng cáo và Nội dung của Bên thứ ba

Trước khi mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba được mô tả trên Thử VN, bạn nên xác minh giá cả, chất lượng sản phẩm và các thông tin khác cần thiết để thực hiện một giao dịch mua có thông tin. Thử VN sẽ không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ việc bạn mua các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba dựa trên thông tin được cung cấp trên Thử VN và chúng tôi sẽ không nhận hoặc xem xét khiếu nại liên quan đến việc mua hàng đó.