Sữa rửa mặt là mỹ phẩm phổ biến và rất đa dạng. Tuy nhiên, theo Thử VN sữa rửa mặt có một số cách phân loại là theo dạng kết cấu, theo quốc gia xuất xứ, theo loại da, theo phân khúc giá…để tao ra các loại sữa mặt sau:

Nếu phân loại sữa rửa mặt theo kết cấu/dạng bào chế thì sữa rửa mặt có các dạng sau:

các loại sữa rửa mặt theo kết cấu
các loại sữa rửa mặt theo kết cấu

Phân loại sữa rửa mặt theo loại da chúng ta có một số loại sữa rửa mặt sau:

các loại sữa rửa mặt theo loại da
các loại sữa rửa mặt theo loại da
các loại sữa rửa mặt theo quốc gia
các loại sữa rửa mặt theo quốc gia

Phân loại sữa rửa mặt theo quốc gia xuất xứ thương hiệu:

các loại sữa rửa mặt theo phân khúc giá
các loại sữa rửa mặt theo phân khúc giá